بنیاد یارا

موسسه ی کوشا

کوشا موسسه ای غیر انتفاعی است که در سال 1380 تاسیس شده است . این موسسه در محله امامزاده یحیی در نزدیکی بازار تهران واقع شده است. در این بخش از شهر گروه های بزرگی از کودکان خیابان را می توان یافت که خانواده های آنها توان فرستادن آنها به مدرسه را ندارند. تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی ۲ میلیون و بنا بر آمار غیر رسمی ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود. این کودکان از حقوق اولیه انسانی محرومند و در معرض انواع آسیبهای فیزیکی، روانی، جسمی و جنسی هستند. هدف عمده کوشا فراهم کردن وقت آزاد برای کودکان است تا امکان رشد، یادگیری و سلامت برای آنها امکان پذیر شود. بنیاد یارا در ابتدا از طریق یارانی که در ایران داوطلبانه برای موسسه کوشا کار میکردند با این موسسه آشنا شد. و از طریق آنها در جریان فعالیتهای موسسه و پروژه هایی که میتوانست همکاری کند قرار گرفت. و همکاری خود را با کوشا آغاز کرد. عمده ی پولی که تا به حال به موسسه کوشا ارسال شده است صرف آزاد سازی بچه ها از کار اجباری و فرستادن آنها به مدرسه شده است. در مجموع حدود 10 میلیون تومان به این موسسه ارسال شده است که در موارد زیر هزینه شده است:
  • سفر دو روزه تفریحی برای 40 کودک
  • تامین مواد آشپزخانه برای دو ماه
  • لوازم التحریر
  • دارو و ویتامین
  • هزینه دو ماه مدرسه برای 40 دانش آموز