بنیاد یارا

موسسه امیر

موسسه امیرپناهگاهی است برای کوکان معلول متشکل از انجمن های محلی در گرگان، شمال ایران. این کودکان یا بدون سرپرست هستند یا والدینشان به علت عدم توانایی مالی قادر به سرپرستی از کودکانشان نیستند. این کودکان از 2 تا 17 سال سن دارند. در حال حاضر بیش از 25 کودک توسط این موسسه حمایت می شوند. همکاری موسسه امیر با بنیاد یارا در سال 2013 به منظور درخواست حمایت تحصیلی برای کودکان تحت پوششان آغاز شد. بنیاد یارا کمپینی جهت جمع آوری بودجه به راه انداخت و موفق به فراهم نمودن موارد زیر شده است:
  • لوازم تحریر، کتاب و لباس مدرسه برای تمام دانش آموزان
  • امکانات رفت و آمد برای دو تن از کودکان معلول که نیاز به آموزش های خاص در مراکز آموزشی دیگر داشتند
  • کلاس های آموزش کامپیوتر برای سه تن از دانش آموزان
  • کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای سه دانش آموز