بنیاد یارا

مدرسه دیارجان

روستای دیارجان از مناطق دوردست استان گیلان در شمال ایران است. 20 دانش آموز این مدرسه به علت نبودن حصار مناسب اطراف حیاط مدرسه از استفاده از این محوطه برای بازی یا سایر فعالیت های مدرسه محروم هستند. از یک سو حیاط شیب تندی منتهی به دره دارد و از سمت دیگر به خیابان می رسد. علاوه بر این خطرات، حیاط مدرسه محل گذر سگ ها و سایر دام ها بود که خود عاملی خطر آفرین برای دانش آموزان محسوب می شود. برقراری ارتباط با مسئولین آموزش و پرورش نیز نتیجه­­ای برای ساخت دیوار یا حصاری اطراف حیاط مدرسه به همراه نداشت.