بنیاد یارا

خیریه نگین کاشان

موسسه خیریه نگین کاشان، واقع در کاشان، شهری در مرکز ایران و نزدیک به مناطق کویری است. این موسسه کودکان بی سرپرست را با هدف ایجاد امکان تحصیل و فراهم نمودن شرایط داشتن یک زندگی موفق حمایت می کند. دانش آموزان این موسسه تاکنون موفقیت های زیادی در عرصه های علمی و ورزشی کسب کرده اند. بنیاد یارا این موسسه خیریه را در سال 2013 با فراهم نمودن امکاناتی نظیر لوازم تحریر، تخته و لباس مدرسه برای 40 نفر دانش آموز حمایت کرده است.