بنیاد یارا

تماس با ما

+61 410 396 140


[email protected]


PO Box 97845 Baker st. 567, Los Angeles, California, US.

ارسال پیام

  مشخصات حساب بانکی یارا برای دریافت کمک در ایران

  بانک صادرات

  نام صاحب حساب: بنیاد یارا

  شماره حساب: 0211881582000

  شماره شبا: IR570190000000211881582000

  شماره کارت: 6037691521630871

  Location On Map